Oferujemy:

  • projektowanie instalacji sanitarnych

  • audyty energetyczne

  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne budynków)

  • inwentaryzacje techniczno - instalacyjne, opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie instalacji sanitarnych

  • badania termowizyjne budynków i urządzeń energetycznych